Bakteriesvulst, krongalle, sykdom på planter forårsaket av bakterien Agrobacterium tumefasciens. Symptomer på sykdommen viser seg som svulstaktige utvekster, vanligvis på stengelen rett over jordnivå. Svulstene varierer i størrelse fra en ert til en knyttneve. Antall svulster på planten varierer også mye. Sterke angrep på røtter kan føre til dårlig rotutvikling og redusert vekst, svake angrep er vanligvis av liten betydning. Det er beskrevet omkring 650 vertsplanter i mer enn 330 planteslekter. Sykdommen kan ramme alle tofrøbladete planter, men arter i rosefamilien er spesielt utsatt. Sykdommen er utbredt over hele verden, i Norge er angrep vanligst på bringebær, krysantemum, rose og frukttrær.