Bitertanol, lokalsystemisk virkende soppmiddel av triazolgruppen. Har forebyggende og kurativ virkning mot frukttresykdommer som skurv, haglskuddsyke, grå monilia, heggeflekk m.fl. Virker også mot meldugg- og rustsopper. Mistet godkjenning i 2014.