Torula, slekt av konidiesopper (Fungi imperfecti). Omfatter encellede, gjærlignende sopper uten egentlig mycel. Formerer seg ved knoppskyting. Torula herbarum er meget vanlig på forskjellig dødt plantemateriale og i jord. Andre arter fremkaller gjæring. Torula utilis dyrkes i stor målestokk i sulfittlut, og brukes på grunn av sitt store innhold av proteiner og andre verdifulle stoffer som biotin og vitamin B1 som kraftfôr (fôrgjær). En annen art, Torula epizoa lever på saltholdige næringsmidler, se klippfisksopp.