potetvirus X, det vanligst forekommende virus på potet her i landet, årsak til mosaikkmønster (lysere og mørkere grønt) på bladene, eller krusmosaikk (kruset bladplate), gjerne samtidig med vevdød på nervene. Spres ved berøring. Se potetvirus og virussykdommer.