Råtesopp, sopper som fører til nedbrytning av planter og annet vegetabilsk materiale. Mest brukt om sopper som gir råte i trær og trevirke.