Fomitopsis, stilksporesoppslekt, tilhører poresoppene. Omfatter sopper som er årsak til råte i trær. Vanlig forekommende i Norge er Fomitopsis pinicola, rødrandkjuke.