Knollbegersopp, Sclerotinia, slekt i gruppen begersopper i klassen sekksporesopp. Alle arter er parasitter på høyere planter, og noen kan gjøre stor skade. Mange danner sklerotier (knollformede hvileorganer), slik som storknolet råtesopp. Hos denne arten spirer sklerotiene med mycel, mens hos andre arter spirer de med utvikling av begerformede fruktlegemer (apothecier), slik som kløverråtesoppen, en viktig årsak til overvintringssykdommer på engbelgvekster. Flere arter som tidligere hørte til denne slekten, er nå overført bl.a. til Monilinia.