Exobasidium, slekt av stilksporesopp. Exobasidium vaccinii angriper Vaccinium-arter (lyngarter), i Norge er angrep på tyttebær vanlig. Bladene, til dels også skudd blir misdannet, med rød overside og hvit underside, hvor sporene dannes. E. vacciniivar. japonicum kan gjøre en del skade på asalea, Rhododendron spp.