Rosemeldugg, sykdom på rose forårsaket av melduggsoppen Sphaerotheca pannosa. Viser seg som et hvitt, melaktig belegg av mycel og konidier på oversiden av blad, og på knopper og skudd.