Fluazinam, kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende virkning mot tørråte på potet, gråskimmel og storknollet råtesopp. Middelet dreper soppsporene i spiringsfasen og hemmer utvikling av nye soppsporer. Ved gjentatt bruk kan sopper lett bli resistente mot fluazinam. Det ble markedsført under preparatnavnet Shirlan. Mistet godkjenning i 2002.