Poppelskurv, sykdom på forskjellige poppelarter forårsaket av sekksporesoppen Venturia populina. Viser seg som små svarte flekker på bladene, som også kan få et noe forvridd utseende. Ved sterke angrep kan skuddtopper og blad bli helt svarte og tørke inn. Mest skadet blir balsampoppel og svartpoppel. Soppen overvintrer som mycel i gamle blad og årsskudd. Den spres med konidier i regn om våren og forsommeren. Kan bekjempes ved å fjerne angrepne blad og skudd om høsten og tidlig på våren og eventuelt med et kjemisk soppmiddel.