Snerpsopp, sekksporesopp som angriper korn og gress. Sykdommen viser seg på blad, bladslirer, strå og snerp som små grå flekker med en kraftig rødbrun kant. I flekkene er soppens pyknider synlig som små svarte prikker. Kraftig angrep på snerpet fører til at dette får en påfallende rødbrun farge frem mot modningen. Av størst økonomisk betydning er angrep på bygg, timotei og hundegress. Soppen overføres med frø og planterester, og den trives bare i strøk med mye nedbør. Sykdommen bekjempes med beising av frø, vekstskifte, resistente sorter, og sprøyting med et egnet soppmiddel.