Fytopatologi, dss. plantepatologi, læren om plantenes sykdommer, se plantesykdommer.