Fytopatologi er det samme som plantepatologi, læren om plantenes sykdommer, se plantesykdommer.