Microsphaera, (av mikro- og sfære), slekt av melduggsopper. Omfatter ca. 125 arter, av størst betydning er eikemeldugg, Microsphaera alphitoides, som danner et hvitt belegg med små, svarte cleistothecier på bladene hos eik. Kan gjøre noe skade på småplanter i planteskoler. Andre arter angriper stikkelsbær, begonia, leddved og mange andre prydvekster.