Ustilago, soppslekt som tilhører sotsoppene. Ca. 350 arter, alle parasitter, særlig på planter i gressfamilien. I Norge kan Ustilago hordei, årsak til dekket byggsot, og Ustilago nuda, årsak til naken sot gjøre skade på kornet.