Panelråte, kubisk brunråte i ytterpanel, først og fremst forårsaket av gelésoppen vanlig tåresopp, Dacrymyces stillatus. Råten angriper særlig panel som har vært malt med ikke-soppbeskyttende maling eller dekkbeis og opptrer både i ny og gammel panel. Den utvikler seg raskt og arbeider skjult under overflatebehandlingen og kan derfor være vanskelig å oppdage før skadene er betydelige.