Mørk ringråte er forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Sykdommen har mange likhetstrekk med lys ringråte. Bakterien ødelegger og tilstopper plantens ledningsvev, med visning av ris og råtning av knoller som resultat. Det er kjent tre ulike raser av Ralstonia solanacearum. Rase 1 og 2 er utbredt i tropiske strøk. De kan gjøre svært stor skade på økonomisk viktige vekster som banan, kassava, jordnøtter, tobakk, tomat og potet. Rase 3 er utbredt i varmere, tempererte strøk, og den angriper først og fremst potet og tomat, men også pelargonium og enkelte beslektede viltvoksende arter, slik som slyngsøtvier. Skaden på potet kan bli meget omfattende. Sykdommen ble ikke etablert i Europa før i 1990-årene, og har vist seg å kunne gjøre stor skade også i mer kjølige strøk. Sykdommen spres først og fremst med settepoteter som er smittet, men også med vann fra elver, hvor det vokser slyngsøtvier som er blitt smittet. Med hjemmel i matloven er det fastsatt bestemmelser for bekjempelse av mørk ringråte. Det innebærer blant annet meldeplikt til offentlig myndighet ved mistanke om angrep av sykdommen, bruk av friske settepoteter, vekstskifte, og forbud mot å vanne potet med vann fra vannkilder hvor sykdommen er blitt påvist. Takket være meget strenge importbestemmelser for potet har Norge hittil unngått utbrudd av sykdommen.