Skimmel, folkelig uttrykk for sopp- og muggbelegg av forskjellige slag, f.eks. på matvarer, fuktig treverk eller jord. Skimmel svarer ikke til noen bestemt soppgruppe, men inngår i navnene på enkelte sopper som bladskimmelsopp og gråskimmel.