Jordbærvirus, sykdom på jordbær forårsaket av virus. Angrepet fører til forskjellige symptomer, fra veksthemming til klorotiske flekker, bånd og mosaikk på bladene. Kraftige angrep kan føre til at plantene dør ut etter ett til to år. Mange ulike typer virus kan være årsak til sykdommen. De overføres mellom planter dels med nematoder, dels med bladlus. Bekjempelse skjer ved bruk av virustestede småplanter, og dyrking av jordbær på jord som er fri for virusoverførende nematoder.