Bringebær-ringflekkvirus, virus som forårsaker sykdom på bringebær, jordbær, rips, solbær, kirsebær og Forsythia. På bringebær viser sykdommen seg bl.a. ved sterk bladkrølling, ned- og innbøyd bladrand og bladspiss, med eller uten lyse ringflekker. Skuddvekst og avling kan bli redusert, og planter kan gå ut som følge av sykdommen. Viruset kan spres med frø, vegetativt formerte stiklinger og jordboende nematoder. Bringebær kan også angripes av en rekke andre virus, som bl.a. fører til mosaikk på bladene og dvergvekst.