Septoria, meget artsrik slekt av konidiesopper. Omfatter mange arter som er viktige parasitter på planter. De er vanligvis årsak til flekker på blad og andre overjordiske plantedeler, hvor soppens sporehus (pyknider) kan sees som små, mørkfargede prikker, slik som hveteaksprikk og selleribladflekk.