Eplerust, sykdom på eple forårsaket av rustsoppen Gymnosporangium tremelloides. Soppens aecidiesporehoper opptrer i brunlige flekker på undersiden av epleblad, som ved kraftig angrep kan falle av for tidlig. Angrep på fruktene kan forekomme, men er sjelden. Teleutosporehopene finnes på einer som oppsvulmete, gulrøde geleklumper på grener og stamme. Angrepne partier svulmer opp. Soppens mycel i barken er flerårig, og til slutt dør grenen ovenfor infeksjonsstedet. På eple er sykdommen ikke av praktisk betydning.