Sølvskurv, sykdom på potet forårsaket av sekksporesoppen Helminthosporium solani. Viser seg som sølvglinsende, uregelmessige flekker av varierende størrelse på overflaten av knollene. Bekjempes ved å bruke settepoteter fri for sølvskurv, høste potetene under gode forhold, sørge for rask opptørking etter opptak, og å unngå kondens under lagringen.