Dekket byggsot, sykdom på bygg forårsaket av sotsoppen Ustilago hordei. Soppen angriper blomstene i akset, som omdannes helt eller delvis til såkalte sotkorn, bestående av store mengder av soppens svarte, tørre sporer. Sotkornene er omgitt av gråhvite, halvveis omdannede agner. Aks med sotkorn kalles sotaks, og de forblir uforandret inntil tresking, da de enkelte sotkorn slås i stykker og sotsporene spres til friske korn. Sporene overvintrer utenpå kornet, og når det spirer om våren vokser soppen inn i planten, og brer seg systematisk i denne, for til slutt å vokse inn i blomstene hvor nye soppsporer utvikles. Sykdommen bekjempes i dag effektivt ved bruk av resistente sorter og beising av såkornet.