Nåletrekreftsopp, begersoppslekt med tallrike arter som er parasitter eller saprofytter på bartrær. Av størst økonomisk betydning er lerkekreft.