Stikkelsbærmeldugg, europeisk stikkelsbærmeldugg, Microsphaera grossulariae, melduggsopp som danner et hvitt belegg på oversiden av bladene på stikkelsbær. Bær og skudd blir sjelden angrepet. I belegget danner soppen svarte, små sporehus, cleistothecier. Den betyr vanligvis lite, og kan eventuelt bekjempes på samme måte som stikkelsbærdreper.