Kålbladskimmel, sykdom på kålvekster forårsaket av bladskimmelsoppen Peronospora parasitica. Angrepet viser seg som et tynt, hvitt belegg av sopphyfer på undersiden av bladene. På oversiden av bladene blir det gulaktige flekker med prikker av dødt vev. Sykdommen gjør mest skade på småplanter, som lett visner ned. Bekjempes ved vekstskifte og sprøyting med kjemisk soppmiddel.