Bønneflekk, sykdom på bønne forårsaket av konidiesoppen Colletotrichum lindemuthianum. Viser seg som langaktige, mørkebrune flekker på blad og stengler. På skolmene er flekkene karakteristisk gråaktige, med en opphøyd, rødbrun kant rundt. Soppen kan gjøre mye skade under fuktige forhold. Bekjempes mest effektivt ved dyrking av resistente sorter, bruk av friskt frø, og eventuelt vekstskifte.