Fenpropimorf, systemisk virkende soppmiddel av morfolingruppen med forebyggende og kurativ virkning mot en rekke soppsykdommer på korn, og mot gulrothvitflekk. Markedsføres under preparatnavnet Forbel 750, og i blanding med pyraklostrobin som preparatet Comet Plus.