Phoma, artsrik slekt av konidiesopper. Konidiene produseres i små, kuleformede sporehus, pyknider, som er nedsenket i substratet. Mange arter er vanlige saprofytter på planterester, noen er årsak til økonomisk viktige plantesykdommer, som f.eks. fomaråte på potet.