Granrust, sykdom på gran forårsaket av rustsoppen Chrysomyxa abietis. Viser seg i juli som små, gulaktige flekker på de nye nålene. Etter hvert blir de sterkt gule, og kan omfatte det meste av nålen. Neste vår sprekker nålenes epidermis opp, og de voksaktige, gulbrune teleutosporehopene blir synlige. Andre sporeslag er ikke kjent. Teleutosporene spirer straks, og basidiesporene spres med vind til de unge grannålene, som kan bli infisert så lenge epidermis er tynn, og det er tilstrekkelig fuktig vær. Når de ett år gamle nålene har kastet sporene, vil disse nålene falle av. Blir det sterkt angrep flere år på rad kan nålemengden bli så redusert at treets tilvekst reduseres betydelig. Soppen gjør først og fremst skade i høyereliggende strøk og nordpå. Mindre trær er særlig utsatt.