Verticillium, soppslekt som tilhører konidiesoppene. Omfatter ca. 40 arter, flere av disse er viktige planteparasitter. De angriper plantenes ledningsvev, som etter hvert tilstoppes slik at vanntransporten stopper opp, med den følge at planten visner og dør. Verticillium alboatrum og Verticillium dahliae finnes over hele verden og angriper mange ulike vekster. Av størst økonomisk betydning er skaden som kan oppstå i kulturer av humle, lusern, bomull, potet, tomat og prydplanter i veksthus. Noen arter er parasitter på insekter. Sporer av Verticillium lecanii markedsføres som en nytteorganisme til bekjempelse av bladlus, mellus, trips og veksthusspinnmidd som angriper grønnsaker og prydplanter i veksthus.