Snøskytte, sykdom på furu forårsaket av sekksporesoppen Phacidium infestans. Soppen angriper nålene på furu når de er dekket av snø om vinteren. Den kan vokse forholdsvis raskt ved 0 °C fra nål til nål på ett skudd, og ofte videre gjennom snøen til naboplanter. Når snøen smelter om våren, blir de brune nålene synlige, ofte er da også hele skuddet drept. Små trær som blir helt dekket av snø, kan drepes av snøskyttesoppen. På større trær kan alle grener som har vært under snødekket, bli drept. Utover sommeren blir nålene mer gråbleke, og soppens fruktlegemer (apothecier) blir synlig som små svarte prikker. Soppens sporer spres med vind om høsten til friske furunåler før snøen kommer og et nytt angrep kan begynne. Sykdommen gjør mest skade i strøk med mye snø, og i planteskoler og foryngelsesfelt kan skadene bli betydelige. Bekjempes ved å bruke riktig proveniens av furu i foryngelsesfelt, og på steder hvor soppen gjør mye skade å erstatte vanlig furu med contortafuru eller gran.