Betegnelse på den råten som stokkjuke, Phellinus pini, bevirker i furu.