Plommeskurv, sykdom på plomme forårsaket av sekksporesoppen Venturia carpophila. Viser seg som mørke flekker i skallet på fruktene, oftest omgitt av en mørk kant. Kan også gi flekker og oppsprekking av barken på skudd. Skaden er vanligvis av liten betydning. Sykdommen opptrer først og fremst i fuktige kyststrøk. Kan bekjempes ved sprøyting med kjemisk soppmiddel.