Tilletia, slekt av sotsopp, ca. 100 arter, alle er parasitter på planter i gressfamilien. Viktigste arter er Tilletia caries og Tilletia laevis, som er årsak til stinksot på hvete. Tilletia indica er årsak til karnal bunt, en sykdom som gjør stor skade på hvete i India, Pakistan og Irak.