Ramtopprust, en rustsopp, Cronartium flaccidum,som har norsk navn etter sykdommen ramtopp (også kalt tyritopp), som den fremkaller på furu. Se blærerust og ramtopp.