Toppråtesopp, stilksporesopp som er årsak til råte i bartrær, særlig gran. Soppen trenger inn i veden gjennom alle typer sår, f.eks. etter toppbrekk, blinking og kjøreskader. Soppen er i tillegg den vanligste lagringsråtesopp i gran- og furutømmer. Fruktlegemene er ettårige, oftest et par cm i diameter, men kan vokse sammen i større flak. De er læraktige, tynne, enten helt trykte til underlaget, eller med en større eller mindre utstående del, som er gråaktig og fint håret på oversiden. På undersiden er fruktlegemet glatt og hvitaktig til grågult eller gråbrunt. Hvis man gnir på et helt friskt fruktlegeme på den glatte flaten, vil den straks bli blodrød. Toppråtesoppen er en av de vanligste og viktigste råtesoppene på gran, og de økonomiske tapene kan bli betydelige.