Alternaria er en artsrik slekt av konidiesopper. Noen Alternaria-sopper er vanlig forekommende saprofytter, blant annet på dødt plantemateriale, andre kan angripe forskjellige grønnsak- og prydvekster, først og fremst kinakål, løk, purre og oljevekster. Soppene fører vanligvis til større eller mindre gule og brune flekker på bladene.