Fludioksonil, systemisk, kontaktvirkende soppmiddel med virkning mot en rekke jord- og frøoverførte soppsykdommer. Tillatt brukt til beising av korn, markedsført under preparatnavnet Celest 025 FS, til beising av settepotet under navnet Maxim 100 FS, og i blanding med cyprodinil under navnet Switch 62,5 WG.