Fosetyl-aluminium, systemisk virkende soppmiddel med virkning mot algesopper (Phytophthtora, Pythium, Peronospora, Bremia) på bærvekster og prydplanter. Brukes primært som forebyggende middel fordi stoffet aktiverer plantens egne forsvarsmekanismer. Stoffet konsentreres i vekstpunktene slik at ny tilvekst vil beskyttes. Har også virkning mot enkelte bakteriesykdommer på planter. Markedsføres under preparatnavnet Aliette 80 WG.