Korkring, sykdom på eple forårsaket av virus. Angrepet viser seg som ringformede tegninger med ru, sandpapiraktig skall på frukten. Innenfor ringen er skallet normalt, og det er ingen skade i fruktkjøttet. Symptomene varierer mye mellom de ulike eplesortene. Bekjempes med friskt plantemateriale.