Tørråte, betegnelse som ofte brukes på sykdommen potet-tørråte. Er også blitt brukt om tørre råter på rotvekster og knoller, slik som f.eks. fomaråte og Fusarium på potet.