Tørråte er et navn som ofte brukes på sykdommen potet-tørråte. Uttrykket blir også brukt om tørre råter på rotvekster og knoller, slik som for eksempel fomaråte og Fusarium på potet.