Ertevisnesyke, sykdom på erteplanter forårsaket av den jordboende eggsporesoppen Aphanomyces euteiches. Organismen angriper planterøttene, som blir vasstrukne og råtner opp, slik at opptak av vann og næringsstoffer stopper opp. Sykdommen viser seg som gule og visne blad før normal modning; i perioder med tørkestress synes symptomene ekstra tydelig. Smitten overlever som oosporer i jorda i 6-8 år.