Sphaerotheca, melduggsoppslekt med ca. 50 arter. Cleistotheciene, som har enkle, ugrenede vedheng, inneholder bare en ascus. Omfatter mange viktige parasitter på planter, bl.a. rosemeldugg, stikkelsbærmeldugg og meldugg på humle.