Kjerneråte, innråte, hulråte, råte i det indre av noe, oftest i gamle trær.