Ferskenblære, sykdom på fersken forårsaket av sekksporesoppen Taphrina deformansvar. persicae. Sykdommen fører til sterk bukling, fortykking og misforming av bladene, delvis også unge skudd. Angrepne blad får etter hvert en hvit-grønn farge, men de kan også bli rosa til rødaktige. Soppen sporulerer som et hvitt belegg på angrepne plantedeler. Sykdommen kan også forekomme på fruktene. Den kan gjøre stor skade i kommersiell ferskendyrking, men gjør også en viss skade i Norge hvor fersken kan dyrkes på lune steder. Sprøyting med et kobberpreparat om våren før knoppsprett kan gi beskyttelse mot angrep. Soppen kan også angripe nektarin, og en annen varietet, Taphrina deformansvar. amygdali, angriper mandel.