Avsopping er en foreldet betegnelse på beising av frø.