Melampsora, slekt av rustsopper. De vertveksler mellom furu og lerk, og Populus- og Salix-arter. Se knekkesyke og poppelrust.