Korkrot, sykdom på tomat i veksthus forårsaket av sekksporesoppen Pyrenochaeta lycopersici. Angrep viser seg på røttene, som blir gråbrune og tykkere enn normalt. De får etter hvert langsgående sprekker og et korkaktig utseende. Dette kan omfatte hele roten eller deler av roten med partier med frisk rot imellom. Sykdommen fører til at opptak av vann og næringsstoffer fra jorden blir nedsatt, veksten stagnerer og plantene virker lett slappe. Avlingsreduksjonen kan bli betydelig. Soppen kan overleve på rester av røtter i jorden i flere år. Angrep bekjempes ved skifte av dyrkingsmedium og grundig rengjøring med påfølgende desinfeksjon. Det finnes en rekke tomatsorter som er resistente mot sykdommen.